Bemanningsplanlegging
QL Time - Workforce Management

Planlegging av arbeidsuke, basert på arbeidskontrakter, omsetning og kostnadsbudsjetter. Det tas hensyn til både ferie og sykefravær. Data samles fra tidsregistreringsterminaler eller QL Mobile og blir enkelt eksportert videre til lønnsystemer.

Work schedule
Arbeidsplan
Work time clockings

Automatisk generert arbeidsplan basert på arbeidstidsavtaler

Registreringer
Salary export

Timeregistrering kan gjøres på terminaler, nettleser eller på mobil. 

Lønnseksport

Eksporterer data direkte til eksisterende lønnssystem. 

Employees managment
Ansatte

Ansatte kan adminstreres både gjennom selvbetjening og import fra andre HR-systemer 

Employee requests and actions
Forespørsler

Forespørsel om ferie, sykefravær eller vaktbytte. Oppsummeres i en handlingsliste for lederen.

Tasks registration
Oppgaveregistrering

Få betalt basert på oppgaver

Administration
Administrasjon

Oppsett, regler og kalkuleringer kan endres av brukerne selv

Budget
Budsjett

Støtter en mengde budsjettyper

Workforce management application user roles
Brukerroller

Definerte og valgfrie brukerrettigheter

Quantumleap advanced planning and analytics suite
QL Mobile - Mobile app for managers and employees
QL Assortment - Product category planning and management
QL Time - Workforce management
QL Insight - Advanced analytics
QL Campaign - Multi-channel price promotions and campaigns
QL Price - Price management