QL Insight - Advanced Analytics

Avanserte analyser

Fremvisning av dashboard og analyser for QL-produkter, kundens interne produkter samt tredjepartsprodukter

Analytic dashboards
Dashboards

Et bredt spekter av dashbords som dekker de fleste aspekter som er relevante for QL-produktene

Core retail metrics
Kjerneverdier

Viser viktige KPI-er for omsetning, marginer, kampanjer, kunder, segmenter, dialoger, tilbud, kategorier, personell og med mer

Analytics real time insight
Sanntid

Viser nøkkeldata i sanntid

Open dataw model for analytics
Åpen datamodell

Tredjepartsverktøy (Power BI, Qlik, Tableau ...) kan brukes for å få tilgang til dataene

Massive Parallel Processing
Massiv parallellbehandling

Benytter Amazon Redshift som analysemotor for førsteklasses ytelse (MPP)

Machine Learning for data insight
Maskinlæring

Benytter maskinlæring (ML) for avansert datainnsikt 

Quantumleap advanced planning and analytics suite
QL Mobile - Mobile app for managers and employees
QL Assortment - Product category planning and management
QL Time - Workforce Management
QL Insight - Advanced Analytics
QL Campaign - Multi-channel price promotions and campaigns management
QL Price - Price Management