QL Assortment - Product category planning and management

Sortiment- og vareplanlegging

Håndtering av produkter og posisjoner gjennom hele livssyklusen fra planlegging og leverandørtilbud, til butikkens distribusjonsbeslutninger

Assortment planning
Kategoriplanlegging

Effektiv planlegging av sortiment, samt støtte for beregninger, innkjøp, tildelinger og påfyll

Products handling over seasons
Generasjoner og sesonger

Avanserte modeller for å håndtere generasjoner av produkter over mange sesonger

Vendor offer management
Leverandørtilbud

Håndtering av leverandørtilbud, inkludert sammenligning av priser

Individual store assortment differentiation
Butikkdifferensiering

Skreddersy individuelt butiksortiment i henhold til det lokale markedet samt kundens preferanser

Assortmetn category management
Kategorihåndtering

Overvåk kategori- og vareresultat for å utføre relevandte handlinger

Planning "Cube"
Planleggingskube

En komplett plan lagt ut i en åpen datamodell som er tilgjengelig også for 3. partsprodukter

Quantumleap advanced planning and analytics suite
QL Mobile - Mobile app for managers and employees
QL Assortment - Product category planning and management
QL Time - Workforce Management
QL Insight - Advanced Analytics
QL Campaign - Multi-channel price promotions and campaigns management
QL Price - Price Management